top of page

Trädgårdmästartjänster

Vi utför många olika typer av trädgårdstjänster åt privatpersoner, företag och kommuner. Vi har lång erfarenhet av yrket och värnar hantverket.

Tillsammans med er kan vi skapa trivsamma trädgårdsmiljöer som är anpassade efter platsens förutsättningar.

Att värna och gynna den biologiska mångfalden samt hushålla med resurser genomsyrar allt arbete vi gör.

Låt oss vara med och skapa din gröna värld!

Klicka på en länk för att läsa mer om respektive område.

ätbara växte.jpg
mindre ribes.jpg
bottom of page