top of page

Trädgårdmästartjänster

Vi utför många olika typer av trädgårdstjänster åt privatpersoner, företag och kommuner. Vi har lång erfarenhet av yrket och värnar hantverket.

Tillsammans med er kan vi skapa trivsamma trädgårdsmiljöer som är anpassade efter platsens förutsättningar.

Att värna och gynna den biologiska mångfalden genomsyrar allt vi gör.

Låt oss vara med och skapa din gröna värld!

Klicka på en länk för att läsa mer om respektive område.

beskära fruktodling

Ps! Man behöver inte ha en hel fruktodling för att be om hjälp. Vi sysslar även med mindre projekt..

bottom of page