Odling av grönsaker & snittblommor

Vår gård ligger på det Uppländska höglandet mitt i kulturlandskapet där den dominerande jordarten är lera. Vårat mål är att odla  med så lite djup jordbearbetning som möjligt, hushålla med resurserna samt att bidra till en ökad biologisk mångfald. 

Vi använder inga kemiska bekämpningsmedel och tillför endast kompost & ekologiskt gödsel.

odlingen
P1290548.JPG
P1300584.JPG
magasinet
Grönsaker & örter

Vi odlar ett 40-tal sorter av grönsaker och kryddväxter. Alla småplantor sås & drivs upp på gården.

Vi odlar främst äldre sorter som har unika egenskaper i smak, färg och textur som ofta är bortförädlat hos moderna hybrider. Plantorna får sedan växa långsamt så att de kan utveckla smak och karaktär i vår mustiga lera.

De skördas alltid så nära försäljnings tillfället som möjligt.

Varje lördag i maj, augusti och september och fram tills frosten tar oss i oktober finns vi på Bondens egen marknad på Katarina Bangata i Stockholm. 

 

 

Snittblommor

Vi strävar efter att odla blommor och blad med doft, färg och själ. Ett 50-tal kulturer bildar vid högsommartid en romantisk trasmatta av färg och form.

Blommorna skördas tidigt innan dagen blivit varm och sätts svalt tills de så snart som möjligt säljs. Detta för att bevara kvalité och hållbarhet. Merparten säljer vi på Bondens egen marknad på Södermalm i Stockholm på lördagar i aug och sept.

Är ni intresserade av kortresta blommor odlade efter ekologiska principer till en speciell händelse så som ett bröllop eller företagsevenemang så är ni välkommen att höra av er! Vi kan även tillhandahålla blommor till den händige som vill arrangera själv.

Vår blomsterodling är till fröjd både för insekter och människor.