top of page

Odling av snittblommor & grönsaker

Vår gård ligger på det Uppländska höglandet mitt i kulturlandskapet där den dominerande jordarten är lera. Vårat mål är att odla med så lite djup jordbearbetning som möjligt, hushålla med resurser samt att bidra till en ökad biologisk mångfald. 

Vi använder inga kemiska bekämpningsmedel och tillför endast kompost & ekologiskt gödsel.

giftfritt snitt
slowflowers sweden
slowflowers sverige
snittblomsodlare i sverige

Grönsaker & örter

Vi odlar ett brett utbud av grönsaker och kryddväxter. 

Vi odlar främst äldre sorter som har unika egenskaper i smak, färg och textur som ofta är bortförädlat hos moderna hybrider. Plantorna får sedan växa långsamt så att de kan utveckla smak och karaktär i vår mustiga lera.

Allt skördas alltid så nära försäljningstillfället som möjligt för att bibehålla högsta kvalitet och näringsinnehåll.

Varje lördag i augusti, september och fram tills frosten tar oss i oktober finner n vår skörd på Bondens egen Marknad, Katarina Bangata i Stockholm. 

EU-logo-jordbruksfonden-sv-v.jpg

Tack vare stöd från Europeiska jordbruksfonden har vi kunnat investera i en enklare växthustunnel för att skapa bättre förutsättningar för våra grödor.

giftfri odling

Snittblommor

Vår blomsterodling är till fröjd både för insekter och människor.
 

Vi strävar efter att odla blommor och blad med doft, färg och själ. Ett 50-tal olika blomstersorter bildar vid högsommartid en romantisk trasmatta av färg och form.


Blommorna skördas tidigt innan dagen blivit varm och sätts svalt tills de så snart som möjligt säljs. Detta för att bevara kvalité och hållbarhet. Merparten säljer vi på Bondens egen marknad på Södermalm i Stockholm på lördagar i aug -okt.

Är ni intresserade av kortresta blommor odlade efter ekologiska principer till en speciell händelse så som ett bröllop eller företagsevenemang så är ni välkommen att höra av er!

Vi kan även tillhandahålla blommor till den händige som vill arrangera själv.
 

giftfri odling
vaxbönor
nykål
småskalig odling
bottom of page