top of page

Fruktodling

Vi odlar frukt till försäljning.

Framför allt äpple men även lite päron, plommon och körsbär.

Vi har ympat våra egna träd vilket gett oss stor frihet i val av sorter som vi planterat.

Så här står nu ett 50-tal olika äppelsorter och en 25-tal olika päronsorter.

Vi gillar att experimentera.

T.ex. provodlar vi en handfull engelska cideräpplen för att se hur de klarar sig i vår tunga lera och zon 4. Vi ser även fram emot hur den mycket gamla päronsorten Lubecker bergamott kommer att bete sig i vårt semi-intensiva odlingssystem där träden hålls låga och avståndet mellan träden relativt litet.

Nu har vi även börjat plantera in bärbuskar mellan fruktträden.

Idag omfattar odlingen ca 1 ha och vi ympar nya träd och utökar allt eftersom vi hinner med. 

äppelskörd

Hasselnötsodling

Vi har börjat plantera olika sorters storfruktig hassel i hopp om att en dag kunna skörda Uppländska hasselnötter till försäljning. 

Odlingen är idag mycket blygsam men vi hoppas det på sikt ska bli bra och att vi ska finna tid att utöka.

Vi har fått stöd från europeiska jordbruksfonden för att finansiera vissa delar i vår utveckling av frukt- och hasselodling här på gården.

äppelblom

Vårat mål är att odla med så lite djup jordbearbetning som möjligt, hushålla med resurser samt att bidra till en ökad biologisk mångfald.

Vi gödslar med kompost och ekologiskt gödsel. Dessutom vattnar vi ut kompost-te för att öka den biologiska närvaron i jorden.

Under säsongen sprutar vi våra träd med växtstärkande medel (så som bokashi och syrade brännässlor). 

Mellan träden har vi sått in ett stort antal blommande örter för att ge nyttodjur och andra blombesökande insekter mat och skydd under hela säsongen. Därför klipper vi sparsamt mellan träden. Så det kan se lite tufsigt ut men det blir ett himla liv!

fosfordamm

I fruktodling har vi grävt en fosfordamm.

Den hjälper oss att cirkulera växtnäringsämnet fosfor direkt här på gården (istället för att rinna ut i Mälaren och leda till övergödning)

Dessutom bidrar dammen också med livsmiljö åt insekter, fåglar och groddjur.

Alla dessa djur hjälper oss i vår fruktodling och bidrar till en levande mångfald.

Läs mer om dammen: HÄR!

bottom of page