Fruktodlingen

Vi odlar frukt till försäljning.

Framför allt äpple men även lite päron, plommon och körsbär.

Vi har ympat våra egna träd och det har gett oss en stor frihet i vilka sorter vi har planterat.

Så här står nu ett 50-tal olika äppelsorter och en 25-tal olika päronsorter.

Dessutom gillar vi att experimentera.

T.ex. provodlar vi en handfull engelska cidersorter för att se hur de klarar sig i vår tunga lera och zon 4. Vi ser även fram emot hur den mycket gamla päronsorten Lubecker bergamott kommer att bete sig i vårt semi-intensiva odlingssystem där träden hålls låga och avståndet mellan träden relativt litet.

Idag omfattar odlingen ca 0,75 ha. Vi ympar nya träd och utökar allt eftersom vi hinner med. 

IMG_2378.JPG
IMG_1130.JPG

I fruktodling har vi grävt en fosfordamm.

Den hjälper oss att cirkulera växtnäringsämnet fosfor direkt här på gården (istället för att rinna ut i Mälaren och leda till övergödning)

Dessutom bidrar dammen också med livsmiljö åt insekter, fåglar och groddjur.

Alla dessa djur hjälper oss i vår fruktodling och bidrar till en levande mångfald.

Läs mer om dammen: HÄR!

Vårat mål är att odla med så lite djup jordbearbetning som möjligt, hushålla med resurser samt att bidra till en ökad biologisk mångfald.

Vi gödslar med kompost och ekologiskt gödsel. Dessutom vattnar vi ut kompost-te för att öka den biologiska närvaron i jorden.

Under säsongen sprutar vi våra träd med växtstärkande medel (så som bokashi och syrade brännässlor). 

Vi använder inga kemiska bekämpningsmedel.

Mellan träden har vi sått in ett stort antal blommande örter för att ge nyttodjur och pollinerare mat och skydd under hela säsongen. Därför klipper körbanorna mellan träden sparsamt. Det kan se lite tufsigt ut men det blir ett himla liv!

IMG_2558.JPG