top of page

Trädgårdsrådgivng & design

Att planera sin tomt och placera växter kräver kunskap och erfarenhet. Ibland behöver man bara lite råd och tips och någon att bolla sina idéer med. Ibland vill man ha hjälp med hela förslag. Vi kan hjälpa till med både rådgivning och design.

Att värna och gynna den biologiska mångfalden samt hushålla med resurser genomsyrar allt arbete vi gör.

Trädgårdsdesign

Vi skapar trädgårdar, planerar köksväxtodlingar och fruktodlingar för privatpersoner, företag och kommuner.

Utifrån era önskemål & platsens förutsättningar  skapar vi en utemiljö som både är funktionell och har karaktär året runt.

Vi kan även hjälpa er med enskilda planteringar, tipsa om var päronträdet ska stå samt skötselplaner till en existerande trädgård.

1. Första konsultationsbesök

(ca 2 timmar)

Vi går igenom er trädgård på plats och  undersöker era behov och önskemål samt platsens möjligheter (ex jordmån, läge och omgivningar).

 

Förslag på lösningar diskuterar vi tillsammans på plats.

1000 kr/ timme

2. Idéskiss

Utifrån det första besöket återkommer vi om så önskas med en övergripande idéskiss av hela eller en del av tomten. Med eller utan detaljerat växtförslag, detaljnivån bestämmer vi tillsammans.

 

900 kr/ timme.

trädgårdskonsult
rabattdesign

3. Detaljerad ritning

Om så önskas kan en noggrant genomarbetad design av hela trädgården tas fram med detaljerad & skalenlig ritning med växtförslag.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Namn *

E-post *

Telefonnummer

Meddelande

Tack! Meddelande skickat.

vindruvsodling

Trädgårdsrådgivning

Ibland vill man bara bolla idéer och då kan en trädgårdsrådgivning vara på sin plats. Det kan gälla hela eller delar av trädgården.

 

En typisk rådgivning tar 2 timmar under vilka vi tillsammans går en trädgårdsvandring på plats i din trädgård. Ni får möjlighet att ställa frågor & diskutera tankar & idéer om din trädgård och hur den kan utvecklas. Vi kan se på stora drag t.ex var parkering & sittplats bör ligga. Men det kan även handla om förbättringar på begränsade ytor, så som förslag på nya växter till en befintlig rabatt. Ni bestämmer själva vad vi ska beröra och tar egna anteckningar.

Ni tar egna anteckningar under besöket.

Hembesök och rådgivning kostar 1000 kr/ timmen. Minsta fakturering är 1 timme.

Framkörningsavgift startar ifrån gården

magnolia
äppelodling
trädgårdsdesign

Vi har gärna återkommande kunder där vi genom hantverket och trädgårdsarbetet kontinuerligt utvecklar och förvaltar er trädgård till det ni drömmer om. 

Vi kallar detta för "Design by gardening".

Läs mer om det här>>

bottom of page